Elérhetőségek

pardogyi@gmail.com

Online tudásbázis

Kövess minket

Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT, támogatás intenzitása: 100%, támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Projekt kezdete: 2017.11.15, projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

A leghátrányosabb helyzetű, magyarországi és romániai, magyar nyelvű roma fiatalok társadalmi felzárkózásának módszertani vizsgálata, nemzetközi szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása a migrációs mobilitás okozta társadalmi problémák kezelésére
EFOP- 5.2.2- 17- 2017- 00081
Transznacionális együttműködések

PARDOGYI

A projekt résztvevői egy, a szakmai tervben meghatározott kritériumoknak megfelelően kihagyhatatlan szakmai lehetőségeket ígérő, rendhagyó ellátásszakmai tábor megvalósítóinak látogatásával bonyolították le nyári terepmunkájukat. A táborban a romániai viszonylatok között is leginkább elhanyagolt, észak-erdélyi társégből érkezett, súlyosan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok ellátására került sor. A megvalósítók – részben romániai, részben magyarországi szakemberek – egyedülálló szakmai tapasztalat-kosárral tudtak szolgálni a megvalósításban résztvevő csapatnak. A terepmunka keretében szakembereink bekapcsolódhattak a tábor mindennapi életébe, az ellátás folyamataiba, egyben pótolhatatlanul fontos, további szakmai együttműködések megfogalmazására és rögzítésére került sor. Különösen fontosnak bizonyult a romániai ifjúságszakmában több évtizedes gyakorlattal rendelkező célcsoport-tagok tapasztalatainak egybevetése a projekt módszertani agendájával, számos, a kutatási folyamatokban is releváns változó árnyalására kerülhetett sor a terepmunka eredményeképpen.

Veszélyeztetett környezet

Megismerés. Ajánlások.
Veszélyeztetett környezetben, állami gondoskodásban felnövő fiatalok társadalmi integrációja által okozott kihívások vizsgálata. Melyek egyszerre jelentenek problémát a hazai és a migrációs célországok szociális – és sokszor bűnmegelőzésben aktív szervezetei számára. A projekt révén sor kerül a másodlagos célcsoport (roma fiatalok) szociális és társadalmi mobilitásának területét vizsgáló szervezetek nemzetközi tapasztalatainak és jó gyakorlatainak megismerésére.

Társadalmi felzárkózás

Magyarország és Románia állami gondoskodásban élő, illetve onnan kikerült fiataljainak felzárkózási esélyei: nyomon követés, helyzetleírás, problémakezelési javaslat és migrációs tapasztalatok beépítése.
Módszerek
Keretstratégia. Célok.
Európai Roma Keretstratégia megvalósítása, társadalmi és fizikai migráció okozta társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása, leszakadó társadalmi réteg felzárkóztatása érdekében aktív eszközökkel megvalósított jó gyakorlatok, megismerése, majd ajánlások kidolgozása hazai és külföldi alkalmazásra is; a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében mind a hazai, mind a partnerszervezeteknél lévő tudás összegyűjtése
Együttműködésben. Partnerek.
A szakterület gondozásában és kutatásában élen járó szervezetek dolgoznak együtt projekt céljainak elérése érdekében, melynek során transznacionális együttműködések jönnek létre.
 • Diótörés Alapítvány +
  Főpályázó, élen jár a szakterület hazai kezelésében.
  További információk →
 • Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány +
  Vidékkutató Intézet, mint külföldi együttműködő partner; élen jár a romániai társadalom kutatásában.
  További információk →
 • Zöld Világ Egyesület +
  A szerbiai Zöld Világ Egyesület, U.G. Zeleni Svet, mint külföldi együttműködő partner.
  További információk →
 • Sepsibükszádi Ifjúsági Szervezet +
  A Sepsibükszádi Ifjúsági Szervezet (BIFISZ) a településen élő fiatalok érdekképviseletével foglalkozó ifjúsági szervezet. 520055 Románia, Sepsiszentgyörgy.
  További információk →
 • Chrisdimen Alapítvány +
  Konzorciumi tag, a társadalomkutatási módszertanok kidolgozása.
  További információk →
 • A franciaországi együttműködő partner +
  A franciaországi együttműködő partner.
 • SIC-Art Egyesület +
  Az egyesület küldetése az, hogy Kovászna megye sajátos kulturális értékeit azonosítsa, megőrizze és fejlessze. 527116 Románia, Sepsibükszád.
  További információk →
Akadálymentesítés
Contrast