Elérhetőségek

pardogyi@gmail.com

Online tudásbázis

Kövess minket

Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT, támogatás intenzitása: 100%, támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Projekt kezdete: 2017.11.15, projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

A projekttel kapcsolatos híreink
PARDOGYI PROJEKT - EFOP-5.2.2-17-2017-00081 - Transznacionális együttműködések
csütörtök, április 11, 2019

A projekt partnerek látogatást tettek 2019.04.04-én Romániában, Sepsibükszádon, a külföldi partner Sepsibükszádi Ifjúsági Egyesületnél, ahol találkoztak a másik romániai partner, a SIC-Art Egyesület kollegáival is. A nemzetközi partnerek bemutatták az Egyesületek mindennapi tevékenységét, így a magyar partnerek betekintést nyerhettek az Egyesületek szakmai munkájába és részt vettek egyéb pályázati lehetőségekről szóló előadásokon. A nemzetközi partner szervezetekkel együtt számba vették az eddigi szakmai tapasztalatokat és kutatási eredményeket, egyeztették a PardoGyi projekthez kapcsolódó helyi kutatási módszertani megoldásokat.

szerda, április 10, 2019

A PardoGyi projekt résztvevő szakemberei 2019.04.03-án szakmai műhelymunka keretében találkoztak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A kollegák megállapodásra jutottak, hogy a 2019. évi nemzetközi konferenciát 2019. október hónapban a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve Szegeden az Egyetem egyik dísztermében fogják megrendezni. Megvitatták a konferencia tematikáját, számba vették a meghívottak lehetséges körét.

szerda, április 10, 2019

A PardoGyi projektben részvevő partnerek 2019.03.18-án szakmai műhelymunka találkozót tartottak a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalmi Antropológiai Kutatóközpontjában, ahol a 2019. évi nemzetközi konferencia szakmai tervét kezdték kidolgozni, ezzel párhuzamosan rögzítették a konferencia megszervezéséhez szükséges operatív munkákat.

szerda, április 10, 2019

A Diótörés Alapítvány és Chrisdimen Alapítvány, mint konzorciumi partnerek szakemberei 2019.03.06-án szakmai műhelymunka keretében találkoztak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A jelen lévő szakemberek és kollegák először megvitatták a 2018. évi tanulmányutak, terepmunkák tapasztalatait. Ezt követően elkészítették a 2019. év szakmai ütemtervét, a kutatások és a szakmai találkozók tekintetében. Célul tűzték ki, a 2019. évi nemzetközi konferencia megszervezését, melyre megkezdték az időpontok keresését.

szerda, április 10, 2019

A PardoGyi projektben részvevő partnerek 2018.12.17-én szakmai műhelymunka találkozót tartottak a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalmi Antropológiai Kutatóközpontjában, értékelték a 2018. évben elért eredményeket, és megbeszélték a következő év szakmai ütemtervét.

szerda, április 10, 2019

A szakmai tanulmányút alkalmával a projektben résztvevő szakemberek látogatást tettek a projekt célkitűzéseivel azonos profilú civil szervezetek találkozóján. Ezen a rendezvényen lehetőség nyílt találkozni olyan szlovákiai magyar szakemberekkel, akikkel eszmecserét folytattak a társadalom-kutatási, szociális-és segítésnyújtás terén szerezett tapasztalatokról.

csütörtök, november 15, 2018

A projekt partnerek szakmai műhelymunkában vettek részt 2018.10.25-én Szerbiában, Magyarkanizsán a Zöld Világ Egyesület irodájában. A nemzetközi partner szervezettel együtt számba vették az eddigi szakmai tapasztalatokat és számba vették kutatás eredményeként létrejövő módszertan által a szerbiai szociális szakembereknek nyújtható segítségek lehetőségeit.

csütörtök, november 15, 2018

A projekt partnerek látogatást tettek 2018.10.25-én Szerbiában, Magyarkanizsán a Zöld Világ Egyesület által alapított Cseriti Pontban. A nemzetközi partner által 2017-ben létrehozott adománybolt olyan rászoruló családokon segít, akiknek szükségük van ingyenes ruhaneműre és bútorra. Az adománybolt hetente egyszer varrásra tanítja a roma asszonyokat, ezzel is segítve a napi kiadások csökkentését.

csütörtök, november 15, 2018

A Diótörés Alapítvány és Chrisdimen Alapítvány, mint konzorciumi partnerek szakemberei 2018.09.24-én szakmai műhelymunka keretében találkoztak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A jelen lévő szakemberek és kollegák először megvitatták a korábbi tanulmányutak, terepmunkák tapasztalatait, majd elemezték a szakmai megfigyeléseket. Értékelték a májusi nemzetközi konferenciát és megvitatták a 2019. évi nemzetközi konferencia ütemezését.

csütörtök, november 15, 2018

A projekt partnerek a 2018. év nyarán terepmunkát folytattak a Tiszaburán és a Kunhegyesen élő Roma Közösségekben. Ennek keretében részt vettek a roma közösség világi és vallási alkalmain, rendezvényein. A világi és vallási vezetőkkel tovább mélyítették az együttműködést, illetve a vallási és világi vezetők útmutatása alapján feltérképezték az interjúkba bevonhatók körét.

csütörtök, november 15, 2018

A projekt partnerek a 2018. év nyarán terepmunkát folytattak a Balassagyarmaton élő Roma Közösségben. Ennek keretében megismerkedtek a roma közösség világi és vallási vezetőivel, és meglátogatták a roma közösség világi és vallási alkalmait, rendezvényeit, ahol a vallási és világi vezetők útmutatása alapján feltérképezték az interjúkba bevonhatók körét.

csütörtök, november 15, 2018

A szakmai tanulmányút alkalmával a projektben résztvevő szakemberek látogatást tettek az ÁGOTA Alapítvány, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Központja. A helyszínen találkoztak a Központ dolgozóival, szakembereivel, és betekintést nyerhettek az árva vagy családjukból kiemelt gyermekek egészségügyi, pszichológiai, szociális, mentálhigiénés ellátásaiba, szolgáltatásaiba. Az ott dolgozó szakemberekkel megvitatták a segítségnyújtás különböző formáit.

szombat, május 26, 2018

A PardoGyi projektben részvevő partnerek szakembereivel 2018.05.26-án, nyilvános nemzetközi konferenciát megrendezésére került sor, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalmi Antropológiai Kutatóközpontjában. A résztvevő partnerek közül a előadást tartott a Diótörés Alapítványtól Csépányi Gabriella Elnök asszony, a Chrisdimen Alapítványtól Dr. Illyés Szabolcs Elnök úr, dr. Juhász István kutatásvezető és dr. Ulbert Mónika alprojekt vezető, a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány részéről Veres Valér Elnök úr. Az előadásokat követően workshopok következtek, ahol többek között a Vidékkutató Egyesület részéről Kiss Dénes Elnök úr és a Zöld Világ Egyesület részéről Halász Mónika képviselő szólalt fel. A konferencián a kutatások szakmai módszertanáról, a roma telepeken folytatott terepmunkáról, a kérdőíveknek a GDPR-nek való megfeleltetéséről és a projekt előrehaladásról volt szó.

péntek, május 25, 2018

A PardoGyi projektben részvevő partnerek 2018.05.25-én szakmai műhelymunka találkozót tartottak a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalmi Antropológiai Kutatóközpontjában, felkészültek a másnapi nemzetközi konferenciára, megvitatva annak szakmai programját, és értékelték az eddigi eredményeket.

szerda, április 25, 2018

A PardoGyi projektben részvevők 2018.04.25-én szakmai műhelymunka keretében találkoztak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A jelen lévő szakemberek és kollegák először megvitatták a korábbi lullai tanulmányút és terepmunka tapasztalatait, majd értékelték a szakmai megfigyeléseket. Ezt követően célul tűzték ki, hogy 2018. május hónapban nemzetközi konferenciát tartanak, melynek szakmai programját közösen állítják össze.

péntek, március 23, 2018

A Diótörés Alapítvány és Chrisdimen Alapítvány, mint konzorciumi partnerek szakemberei 2018.03 23-án újabb tanulmányúton vettek részt Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalmi Antropológiai Kutatóközpontjában. Itt betekintést nyerhettek egy felsőoktatási intézmény – a projekt szempontjából releváns – kutatóközpontjának működésébe és módszertani alapelveibe, valamint lehetőségük nyílt feltérképezni a projekt során megvalósult eredmények társadalmi hasznosságának érvényesülési lehetőségeit.

szerda, február 28, 2018

A Diótörés Alapítvány és Chrisdimen Alapítvány, mint konzorciumi partnerek szakemberei, 2018.02.28-án szakmai műhelymunka találkozót tartottak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A jelen lévő szakemberek és kollegák először megvitatták a lullai tanulmányút és a tiszaburai terepmunka tapasztalatait, majd értékelték a szakmai megfigyeléseket. Ezt követően számba vették a 2018. évre vonatkozó szakmai munka célkitűzéseit, annak ütemezésére tekintettel is.

hétfő, december 18, 2017

A partnerek szakemberei, 2017.12.18-án szakmai műhelymunka találkozót tartottak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A jelen lévő szakemberek és kollegák először megvitatták a lullai tanulmányút és a tiszaburai terepmunka tapasztalatait, majd értékelték a szakmai megfigyeléseket. Ezt követően számba vették a 2018. évre vonatkozó szakmai munka célkitűzéseit, annak ütemezésére tekintettel is.

szombat, december 16, 2017

A projekt partnerek 2017. év végén terepmunkát folytattak a Tiszaburán élő Roma Közösségben. Ennek keretében megismerkedtek a roma közösség világi és vallási vezetőivel is, akikkel projekt megvalósítása érdekében együttműködésben állapodtak meg.

péntek, december 15, 2017

A szakmai tanulmányút alkalmával a szakemberek látogatást tettek a Diótörés Alapítvány által fenntartott és üzemeltetett Diófa Rehabilitációs Otthonba. A helyszínen találkoztak az intézmény lakóival és dolgozóival, orvosaival, szakembereivel. A találkozás alkalmával betekintést nyerhettek az Otthon egészségügyi, szociális, mentálhigiénés ellátásaiba, szolgáltatásaiba. Az ott dolgozó szakemberekkel megvitatták a segítségnyújtás különböző elemeit, a foglakoztatás előmozdításának lehetőségeit és azok gyakorlati megvalósulásait.

péntek, november 17, 2017

A rendezvényre meghívásra kerültek a konzorciumi –és együttműködő partnerek, ahol röviden bemutatásra került a projekt célja, kezdete, vége, a támogatás intenzitása, az elnyert támogatási összeg, a megvalósítási helyszín és a projekt megvalósításához szükséges mérföldkövek. Megfogalmazásra kerültek a megvalósításhoz szükséges célok, célkitűzések és az elvárt eredmények. Bemutatásra került az eredmények remélt hasznossága, és átfogó hasznosulásának lehetőségei.

szerda, november 15, 2017

A mai napon a leghátrányosabb helyzetű, magyarországi és romániai, magyar nyelvű roma fiatalok társadalmi felzárkózásának módszertani vizsgálata, nemzetközi szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása a migrációs mobilitás okozta társadalmi problémák kezelésére elindult a Pardo Gyí Projekt.

A projekt részletes adatai:

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete: 2017.11.15
Projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány