Elérhetőségek

pardogyi@gmail.com

Online tudásbázis

Kövess minket

Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT, támogatás intenzitása: 100%, támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Projekt kezdete: 2017.11.15, projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

A PardoGyi projektben részvevő partnerek értékelték az eddigi eredményeket, különös tekintettel a másodlagos célcsoport elérhetőségével kapcsolatos problémákra és fókuszokra: az utóbbi néhány esztendőre vonatkozóan a cigányság iskolázottsági mutatóiban bekövetkezett változásokra a legutóbbi népszámlálási adatok alapján kapható kép, az adatokból diagramok készültek, amely a teljes lakosság és a roma népesség iskolázottsági mutatóit tartalmazza százalékos arányszámokkal. A diagramok jól kidomborítják, hogy a romák ötször nagyobb arányban nem végzi el a nyolc általános osztályt a teljes népességhez képest. A maximum 8 általános osztályt végzettek aránya is kétszer gyakoribb a roma népesség körében, mint a teljes népességben. A szakmunkás végzettség megszerzésére megközelítőleg fele akkora esélyük van, az érettségi vagy a diploma megszerzésére pedig nyolcszor kisebb az esélyük, mint teljes lakosságnak. A nemzetközi csapat teljes számban képviseltette magát a romániai kutató partnerek részéről, így érdemben nyílt rá lehetőség, hogy a projekt szakmai konferenciájának tárgykörében részletező felkészülés történhessen. Megvitatásra kerültek a kutatási kérdőívek módszertanának eredményei, javaslatok megfogalmazása után konszenzus született a kutatási eredmények feldolgozása és szakmai anyagok összeállítása módszertanára.

Akadálymentesítés
Contrast